Lisätiedot Sprengtporten-hankkeesta

YTT Inna Kopoteva
Projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti

Lönnrotinkatu 7
50100 Mikkeli
041 5272537
inna.kopoteva@helsinki.fi