Historiatiedosta jalostuu matkailutuotteita ja matkailupalveluita

Tärkeässä osassa tavoitteidemme saavuttamisessa ovat kehittämistyöhön mukaan lähtevät yritykset, joita on kutsuttu mukaan niin Venäjän kuin Suomenkin puolelta. Heidän kanssaan yhteistyössä pyrimme saamaan aikaan kiinnostavan, historiallisiin tarinoihin perustuvan matkareitin, joka yhdistää Sprengtportenin elämään kuuluneet alueet erilaisten tuotteiden ja elämysten avulla.

Tämä reitti ulottuu Pietarista Leningradin alueen ja Viipurin kautta Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Etelä-Savoon. Näillä kaikilla alueilla Yrjö Maunu Sprengtporten eli ja vaikutti, ensin Ruotsin ja myöhemmin Venäjän hallitsijan alaisuudessa.

Historiantutkijoiden kokoamat aineistot antavat tälle työlle hyvää inspiraatiopohjaa, josta ammentaa.

Suomen Opasliitto ry:n auktorisoimat matkailuoppaat saavat käyttää opastuksissaan GUIDE-merkkiä. Kuva: Inna Kopoteva

Pietari, Venäjän pääkaupunki ja Katariina Suuren hovi olivat pitkään Sprengtportenin elämän keskiössä. Venäjällä hän vietti myöhäisemmät vuotensa, joten matkareitillä monet kohteet tulevat löytymään Pietarin upeista palatseista ja kulttuurimiljööstä, sekä Viipurin alueelta.

Etelä-Savon seutu on tunnettu historiallisista kartanoistaan, joita on reilusti yli sata. Ristiinassa sijaitseva Brahelinna, Sprengtportenin sotakoulurakennus on yksi näistä ja onkin ollut luontevaa pyytää sen lisäksi mukana muitakin alueella matkailu- ja ravitsemistoimintaa harjoittavia kartanoita.

Etelä-Karjalassa puolestaan on vahvat linnoitusperinteet ja linnoitusten rakentaminen ajoittuu myös Sprengtportenin aikaan. Hän itse teki merkittävää karttatyötä itäisessä Suomessa ja kehitti sodankäyntitaitoja, joilla oli merkitystä tuon ajan sotatantereilla.

Yksi tuon ajan linnoitusketjuista rakennettiin Lappeenranta - Savitaipale - Taavetti -linjalle ja tuoltakin alueelta löytyy monta mielenkiintoista kohdetta ja tarinaa tuotteistettavaksi. 

Maistuvan ruuan ja juoman äärelle pysähtyminen on olennainen osa matkantekoa ja olemme toivottaneet tervetulleiksi kehitystyöhön myös erityyppisiä ravintoloita ja kahviloita, oluen panijoita ja viininvalmistajia sekä Suomen että Venäjän puolella.

Myös paikallisilla oppailla on suuri merkitys historian henkiin puhaltamisessa. Paraikaa tehtävän tutkimustyön tuloksena saamme varmasti näitä tarinoita heille lisää kerrottavaksi. 

Kaiken tämän yhteen nivomiseen ja matkojen toteuttamiseen tarvitsemme myös matkanjärjestäjiä molemmin puolin rajaa, jotta nämä tuotteet tulevat saavutettaviksi. Paikallista osaamista ja kokemusta tältäkin saralta löytyy.

Tällä kehitystyöhön mukaan lähtevällä väellä kokoonnumme jakamaan ajatuksia ensimmäisen kerran huhtikuussa 2021 järjestettävässä workshop-tilaisuudessa.

Tapaamisia jatketaan koko hankkeen ajan ja sen tuloksena pyrimme saamaan aikaan kestävän, matkailijaa inspiroivan reitin, jonka varrella hän pääsee sijoittamaan matkarahansa persoonallisiin majoituskohteisiin, maukkaisiin gastronomisiin elämyksiin sekä opastettuihin kierroksiin.

Alueellisten matkailutuotteiden ja valinnanvaran lisääntymisen myötä pyrimme osaltamme vaikuttamaan alueen kiinnostavuuteen, matkailijamäärien kasvuun ja sitä myötä matkailutulojen runsastumiseen yrityksissä.